HET KABALISTISCHE KRUIS

Sta rechtop met de bovenkant van je hoofd, zelfs met je ruggengraat. Adem diep vanuit je buik in plaats van vanuit je longen. Dit wordt gedaan door je neus in te ademen en je buik uit te zetten, lucht in de bodem van je longen te trekken en dan uit te ademen maar je buik naar binnen te trekken en de lucht naar buiten te duwen. Adem nu drie keer diep in. Elke keer dat je ademt, stel je je voor dat een wit licht de bovenkant van je hoofd binnendringt en langs je ruggengraat naar beneden gaat en je in het centrum van de aarde gooit. Dit wordt aarden genoemd.

Nu je geaard bent, stel je voor dat wit licht omhoog komt van de onderkant van de aarde in je ruggengraat naar de bovenkant van je hoofd terwijl je weer inademt. Nu doe je dit drie keer totdat je energie voelt ophopen bovenaan je hoofd, het kruinchakra.

Begin op dit punt met het visualiseren van het zonnestelsel en terwijl je uitademt, stel je voor dat je spirituele astrale lichaam groter en groter wordt; cirkelt door het hele zonnestelsel terwijl je uitademt. Stel je nu, terwijl je inademt, voor dat je lichaam het zonnestelsel omvat en dat het hele zonnestelsel zich in je borstgebied bevindt. Stel je voor dat je astrale zelf zich uitbreidt om het hele melkwegstelsel te omvatten.

Voel de cirkelvormige vorm en beweging van de sterrenstelsels die binnen uw borstgebied bewegen. Terwijl de melkweg nu in je borst cirkelt, adem je opnieuw in en terwijl je uitademt, visualiseer je het hele universum, ingesloten in je astrale lichaam.

Stel je voor dat bolvormige witte licht boven je hoofd cirkelt, recht boven je kruinchakra. Stel je voor dat licht elke ruimte buiten je spirituele astrale lichaam vult.

Til nu je dominante hand op en strek vervolgens je wijsvinger of wijs- en middelvinger uit naar de bovenkant boven je hoofd naar dat licht. Stel je nu voor dat je dat licht naar je derde oog brengt en dan intoneert, terwijl je het woord trilt:

AH-TAH

Voel de energie pulseren in je innerlijke oog terwijl je je vingers op dat punt aanschouwt. Haal nu diep adem, breng de lijn naar beneden, doe je lieschakra en intoneer, terwijl je het woord trilt:

MAL-KUTH

Stel je voor en voel hoe de lijn van energie dat punt vult. Breng nu uw vinger naar uw rechterschouder en stel u een straal van wit licht voor dat begint en zich uitstrekt met uw rechterhand tot in het oneindige. Intoneer dan het woord:

VE GE-BU-RAH

Voel een lijn die zich uitstrekt tot aan de westelijke horizon, in de richting van de oneindigheid, en breng je vinger naar je linkerschouder en spreek het woord in:

VE GE-DU-LAH

Voel hoe de energie zich op dat punt verzamelt en vibreert op elk punt van je lichaam.

Breng nu je vinger naar het midden van je borst, naar dat van je hartchakra, en toon het woord:

LEH-OLAM, AMEN

Dit vertaalt van Hebreeuws naar Engels als "Jij bent het koninkrijk, en de kracht en de glorie van de wereld, dus moge het voor altijd zijn".

Ga daar staan ​​en voel de energie door je lichaam stromen als een Kruis dat samenkomt op dat middelpunt.

JEZUS MAGIE