Ariël Sigil

ORIGIN
Engelachtige heerser van elementaire lucht

DOEL
Leert waarzeggerij vanuit verschillende spirituele praktijken en natuurwetenschappen
VOORKOMEN
Een magere, vrouwelijk uitziende man met gouden vleugels, een gouden riem en een grijs gewaad. Een heldere aura omringt het hoofd.
JEZUS MAGIE