Sartmulu Sigil

اصل و نسب
روح مریخ

هدف
می تواند به شما کمک کند تا از نظر جسمی و روحی قوی و سالم شوید. روحیه ای خیرخواه که برای یک بدنساز خوب است که با آن کار کند.
ظاهر
مردی عضلانی بلند قد با موهای بلند تیره که به نظر می رسد از سنگ حجاری شده باشد. او کت زرهی می پوشد.
عیسی جادو