اوه سیگیل

اصل و نسب
روح خورشید

هدف
روح بسیار عاقلانه ای که می تواند به شما نشان دهد چگونه با مراقبه هدایت شده، دیگران را توسط خودتان شفا دهید. Och همچنین می تواند نحوه استفاده از طلا را برای فراخوانی یا فراخوانی به شما نشان دهد.
ظاهر
تاج‌داری با لباس‌های طلایی، سوار بر شیر. در دست راست او عصایی است که نور طلایی قدرتمندی از خود ساطع می کند.
عیسی جادو