هارایل سیگیل

اصل و نسب
یک فرشته زحل

هدف
محافظت در برابر خطرات روحی یا جسمی.
ظاهر
فرشته ای مونث با بال های طلایی، موهای قرمز و ردای قهوه ای. شمشیر کوتاهی در کمربند آبی او فرو رفته است.
عیسی جادو