متاترون سیگیل

اصل و نسب
فرشته سفیرا کتر

هدف
می تواند در یافتن مسیر خود به سوی روشنگری کمک کند. این هدف نهایی است که هر فردی در اینجا روی زمین باید قبل از مرگ جسمانی خود برای رسیدن به آن تلاش کند.
ظاهر
موجودی عظیم از نور سفید روشن. در واقع، درخشندگی متاترون به قدری کورکننده است که نمی‌توانم چیزی بیشتر در مورد توصیف فرشته بنویسم، جز نور کورکننده و اندازه عظیم. من کاملاً می لرزم، و من معمولاً بی تفاوت هستم، بنابراین احتمالاً دیگر این فرشته را احضار نخواهم کرد.
عیسی جادو