مایکل سیگیل

اصل و نسب
فرشته سفیرا تیفرت

هدف
نام مایکل به معنای "کسی که خداست" است و یکی از قدرتمندترین موجودات محافظ فیزیکی در جهان است. این فرشته همچنین می تواند روش های جدیدی را برای برانگیختن موجودیت ها آموزش دهد که من نمی توانم آنها را در اینجا فاش کنم.
ظاهر
فرشته ای مردانه با بال، با لباس زرد نارنجی یا طلایی و ارسی آبی. در دست راستش نیزه ای بلند است. مایکل بر تعداد زیادی از ملاکیم حکومت می کند.
عیسی جادو