فول سیگیل

اصل و نسب
روح ماه

هدف
می تواند روش فرافکنی واقعی اختری را به شما آموزش دهد. Phul همچنین می تواند به شما نشان دهد که چگونه طلسم های قدرتمندی از نقره بسازید یا Undines را احضار کنید و وظایفی را به آنها محول کنید که آب های زمین را کنترل کنند.
ظاهر
زن شکارچی با تونیک سبز با زره نقره‌ای و کمانی در دست چپ با تیری از تیر بر پشت.
عیسی جادو