طلیعهد سیگیل

اصل و نسب
فرشته آب عنصری
هدف
می تواند به شما در ایجاد طلسم های قدرتمند برای هر هدفی کمک کند. Taliahad زمان مناسبی را به شما می گوید تا دوباره او را بیدار کنید تا شما را در مراسم طلسم جادویی راهنمایی کند که می تواند به شما کمک کند یک شریک سازگار برای خود یا شخص دیگری پیدا کنید.
ظاهر
یک زن زیبا با چشمان بنفش هیپنوتیزم کننده. او بیشتر برهنه با پوست سفید کم رنگ و بی عیب و نقصی است و ارسی خاکستری به دور کمرش بسته است. با جدیت تمام مراقب باشید که مجذوب طلیحاد نشوید.
عیسی جادو