رافائل سیگیل

اصل و نسب
فرشته سفیرا هود

هدف
رافائل به عنوان پزشک الهی و فرشته شفا نیز شناخته می شود. با این حال، گاهی اوقات یک فرد باید به یک بیماری مبتلا شود یا ممکن است به دلایل کارمایی بیمار باشد، و اگر اینطور باشد، رافائل تصویر بزرگتری را که گاهی اوقات ما همیشه نمی بینیم، آشکار می کند. کره او از عشق الهی و تعادل هماهنگ ستون میانی در درخت زندگی است.
ظاهر
فرشته ای که با نور بسیار درخشان و طلایی ظاهر می شود. به نظر می رسد بدن او یک هولوگرام است که از خود نور ساخته شده است.
عیسی جادو