تفتین سیگیل

Teftin SigilORIGIN Spirit of UranusPURPOSE می تواند به شما در توسعه فناوری های جدید یا بهبود فناوری های موجود کمک کند. نگاه کردن به تبلتی که او در حالت هیپنوگوژیک در دست دارد می تواند نگاهی اجمالی به چندین دستگاه آینده به شما بدهد که می تواند برای مخترعان یا حتی نویسندگان داستان های علمی تخیلی که به دنبال ایده های جدید هستند مفید باشد. روپوش از پارچه فلزی در دست چپ او یک کتاب و در دست راستش یک تبلت بزرگ سیاه رنگ است که تصاویر را چشمک می زند.

متاترون سیگیل

Metatron SigilORIGIN Archangel of the Sephirah KeterPURPOSE می تواند در یافتن مسیر شما به سوی روشنگری کمک کند. این هدف نهایی است که هر فردی در اینجا روی زمین باید قبل از مرگ جسمانی خود برای رسیدن به آن تلاش کند. ظاهر موجودی عظیم از نور سفید درخشان. در واقع، درخشندگی متاترون به قدری کور کننده است که نمی توانم چیزی بیشتر در مورد توصیف فرشته بنویسم، جز نور کور کننده و اندازه عظیم. من را کاملاً به لرزه درآورد، و من معمولاً بی تفاوت هستم، بنابراین احتمالاً دیگر این فرشته را احضار نخواهم کرد.

عیسی جادو