فورلاخ سیگیل

Phorlakh SigilORIGIN یک فرشته از زمین عنصری PURPOSE می تواند در جستجوی شغل، فرصت، فراوانی، ثبات، و به دست آوردن پول کمک کند. فورلخ چهره زن دارد اما بدن عضلانی قوی مرد.

کروب سیگیل

Kerub SigilORIGIN Angel of elemental EarthPURPOSE می تواند به شما در نحوه استفاده از کریستال ها و جواهرات برای هر هدف جادویی کمک کند. همچنین می تواند خطوط یا بافت های روی زمین را برای شما تفسیر کند که به ژئومانسی معروف است. او تقریباً در هر انگشت چندین حلقه سنگهای قیمتی بزرگ دارد.

قاب سیگیل

Ghob SigilORIGIN Gnome پادشاه زمین عنصری هدف شکار گنج و حفاری باستان شناسی ظاهر یک گنوم ریش کوتاه با موهای تیره و چشمان سبز درخشان که ردایی قهوه ای و آویز کریستالی مشکی بر تن دارد.

عیسی جادو