سراف سیگیل

Seraph SigilORIGIN Angel of elemental FirePURPOSE می تواند به شما انرژی برای انجام هر کاری بدهد. Seraph همچنین می تواند تعداد زیادی از Salamander را احضار کند تا به شما در انجام اهداف مختلف کمک کند. سراف همچنین می‌تواند به شما یاد دهد که چگونه معجون‌هایی بسازید که به شما در کنترل و مهار انرژی درون خود کمک می‌کند. او در شعله های نارنجی طلایی پوشیده شده و بدنی براق و نازک دارد.

آرال سیگیل

Aral SigilORIGINفرشته‌ای از آتش هدف تجلی فیزیکی آتش‌ظاهر مذکر با ردای آبی روشن، با کلاه ایمنی بالدار آبی روشن. آرال دارای بال های طلایی است که شعله های آتش روی آنها حرکت می کند.

عیسی جادو